โครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย

สำหรับจัดจำหน่าย และแจกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในอาคารแสดงประเทศไทย งาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริษัท (Company Detail)
จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ประกอบการ
กรุณากรอกที่อยู่สถานประกอบการ
กรุณากรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ หมายเลขจดทะเบียนการค้า
กรุณาเลือกการประมาณการมูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมา
กรุณากรอกชื่อผู้ประสานงาน
กรุณากรอกเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน
กรุณากรอกอีเมลสำหรับติดต่อ


ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Detail)


กรุณาเลือกประเภทสินค้า
กรุณากรอกรายละเอียดสินค้า
กรุณาเลือกการประมาณการราคาตลาดในประเทศไทย

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอพิเศษ (หากมี)

* Upload file ไม่เกิน 2 MBกรุณายอมรับข้อกำหนดของโครงการ